Serveis d'assessoria


Assessoria laboral i de RRHH

Assessorament laboral integral: contractes, nòmines, tràmits, gestió a la TSS i a l’INSS. Gestió del capital humà.

Aprèn més

Assessoria fiscal i comptable

Treballem amb l’objectiu d’aconseguir els millors resultats fiscals i ens centrem en proporcionar les solucions comptables adaptades a cada negoci.

Aprèn més

Atenció a l'emprenedor, som un punt PAE

Informem, assessorem, formem i donem recolzament financer en la creació de noves empreses.

Aprèn més

Declaració de la Renta

Assessoria professional en la gestió de la declaració de la renda.

Aprèn més